Tietosuojaseloste

Tiivistelmä

Päivitetty: 18.5.2018
TKV Finland Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja
tarjoamme sinulle mahdollisuuden vaikuttaa tietojesi käsittelyyn;
tilinhallintasivulla voit halutessasi rajata tietojesi käyttöä.
Tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa
käsittelystä. Kukin asiakas on tietosuoja-asetuksessa määritetty rekisteröity.
Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen TKV
Finland Oy palveluita.
Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden
käytöstä havannoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.
Käytämme tietoja:
• Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen
• Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen
• Tuotesuositusten ja markkinoinnin parantamiseen
• Asiakaspalvelun ja verkkokaupan kehittämiseen


Rekisterinpitäjän Yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:
TKV Finland Oy (Y-tunnus: 2408773-7)
Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää
asiakaspalvelustamme:

info@tkvfinland.fi

0503513646


Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

• Käyttäjän itsensä antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot
• Tunnistamistiedot, kuten nimi
• Henkilötunnus asiakkaan tunnistamiseksi luottosopimusta tehtäessä
• Passitiedot tai vastaavat Tullin vaatimat tiedot tilattaessa tuotteita tai
palveluita verottomana Suomen ulkopuolelta
• Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
• Maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot
• Asiakkaan suostumuksella sijaintitiedot, joita käytetään toimitusajan
arviointiin
• Google tai Facebook kirjautumiseen käytetty sähköpostiosoite ja
varmenne
• Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot
• Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
• Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
• Tuotearvostelut
• Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot
• Tuotesuositus- ja muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja
tunnisteet
Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse, minkä lisäksi saatamme saada
lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi luottopalvelujen tarjoajalta.
Voit hallita tietojen käyttöä tilinhallinta-sivulla.


Mihin henkilötietojani käytetään?

Henkilötietoja käytetään
• Asiakkuuden ylläpitämiseen
• Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
• TKV Finland Oy toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
• Asiakaskokemuksen parantamiseen
• Tilastollisiin tarkoituksiin
• Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
• Väärinkäytösten estämiseen
• Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen
Tietoja käsitellään asiakkaan ja TKV FINLAND OY väliseen asiakassuhteeseen,
sivuston käyttöön tai asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen
perustuen.


Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai
laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta,
siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.
TKV Finland Oy säilyttää asiakastietoja Suomessa. Palvelimet on suojattu
tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.
Henkilötietojen käsittelyssä ja käsittelyn suunnittelussa noudatamme hyviä
tietosuojakäytäntöjä mm. tiedon konsolidointi, minimointi, pseudonymisointi ja
anonymisointi, jos se vain on mahdollista. Henkilötietojen käsittelyssä on
huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen
vaatimukset.
Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.


Kuka käsittelee henkilötietojani?

Asiakastietoihin on pääsy vain TKV Finland Oy omilla työntekijöillä ja
henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti.
Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää
kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa
huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat
vaatimukset.
Tietojen hallinnasta vastuussa oleva yritys:
TKV Finland Oy (Y-tunnus: 2408773-7)


Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää
tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan
säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen
velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden,
toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.
Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai
anonymisoida järjestelmistä ja tietoa ei enää käytetä selosteessa lueteltuihin
tarkoituksiin.
Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle
tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:
• Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä
sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
• Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla,
jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan
asiakkaillemme
• Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja
järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja
tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi


Millaisia oikeuksia minulla on?

Asiakkaana sinulla on oikeus:
• Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus
saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
• Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
• Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa
henkilötietojen käsittelyä
Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus
peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta
ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä
asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta
asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Jos jossakin tapauksessa
emme pysty joltain osin toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia
tietoja joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi
luotonantotiedot) tai oikeus, ilmoitamme sinulle asiasta.
Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on
oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.


Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön?

Tkvfinland.fi on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuksia
vaikuttaa tietojensa keräämiseen ja käyttöön.
Voit itse päättää sinulle kohdistetusta markkinoinnista, lisäarvopalveluista ja
ottaa tai olla ottamatta vastaan erilaisia markkinointiviestejä. Vaihtoehdot löydät
tilinhallinta-sivulta. Kehitämme palveluamme jatkuvasti, joten toimintoja voidaan
lisätä, muuttaa tai poistaa.
Asiakas voi myös koska tahansa lopettaa asiakastilinsä ja pyytää
TKVFINLAND.FI poistamaan omat tietonsa ottamalla
yhteyttä asiakaspalveluumme.
Huom! Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi
vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.


Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille
osapuolille?

Luovutamme joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen
takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tietosi välittyvät myös luottopäätöksen
yhteydessä luottoa myöntävälle taholle.
Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa analyysi- ja
personointitarkoituksissa. Voimme luovuttaa ostokäyttäytymis- ja selaustietoja
kumppaneille, jotta voimme tarjota sinua kiinnostavia tuotteita ja tarjouksia.
Analyysi- ja personointitarkoituksiin käytetty tieto on anonymisoitua tai
pseudonymisoitua aina mahdollisuuksien mukaan. Vain me voimme yhdistää
käytetyn pseudonymisoidun tiedon nimeesi.
Asiakas voi rajata tietojen luovuttamista markkinointitarkoituksiin tilinhallinnasta.
Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä, informoimme
tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.


Käytetäänkö kaupan sivuillla evästeitä ja
mitä ne ovat?

TKV Finland Oy käyttää evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita,
kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”). Evästeet ovat päätelaitteen
selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Käytämme evästeitä
asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen ja ostoskorin
toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden käyttö ja niiden käytön hyväksyminen
on pakollista. Palvelimen asettamat evästeet säilyvät selaimessa yhden (1)
kuukauden, ellei niitä poisteta erikseen selaimen asetuksista. Sivustolla käynti
asettaa evästeet uudelleen selaimen sen salliessa. Selaimen paikallista
varastoa käytetään esimerkiksi tuotteiden toimitusaika-arvioita varten.
Evästeitä käytetään myös käyttökokemuksen personointiin. Asiakkaan salliessa
personoinnin, voimme tarjota enemmän asiakasta kiinnostavia tuotteita ja
paremmin kohdennettua mainontaa. Personointia varten asiakkaan selaimeen
asetetaan kolmannen osapuolen (RichRelevance) eväste. RichRelevancelle
lähetettävä tieto, kuten tuotesivuilla vierailut ja hakuhistoria, on anonymisoitua,
eikä kolmannen osapuolen ole mahdollista selvittää asiakkaan identiteettiä.
Hyödynnämme myös muita tekniikoita, kuten kuvapistetunnisteita (mm. Google
Analytics) ja jäljitteitä. Nämä tekniikat auttavat meitä ymmärtämään paremmin
asiakkaidemme käyttäytymistä ja kertovat meille mitkä tuotteet asiakkaitamme
kiinnostavat ja mitkä toiminnot ja palvelut ovat asiakkaillemme hyödyllisimpiä.
Analyysiin käytetty tieto on anonymisoitua aina kun se on mahdollista. Muutoin
käsittelemme tietoja henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaan
kohdentavia tietoja, kuten IP-osoitteen. Myös tunnisteet, jotka on yhdistetty
asiakkaaseen jollakin tapaa, käsitellään henkilökohtaisena tietona.


Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme
oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista
tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen
päivityksen yhteydessä.
Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisteriselosteen.


Mihin voin ottaa yhteyttä?

Voit pyytää järjestelmiin tallennetut tiedot itsestäsi ja kysyä mitä tahansa tietosuojaan liittyen ottamalla yhteyttä
asiakaspalveluumme:
info@tkvfinland.fi